I vårt daglige arbeid benytter vi regnskapssystemer fra Tripletex, Visma e-accounting og Fiken. Disse er nettbaserte og har skanning/EHF faktura/elektronisk bilagsmottak. Vi benytter Mamut Enterprice til bokføring av manuelle bilag.

Hovedsakelig benytter vi Tripletex. Dette programmet gir deg full kontroll over bedriftens økonomi og er et system som er effektivt og fleksibelt. Du velger selv hvordan fakturaer skal sendes ut, og bokføringen blir effektiv med god hjelp av automatiserte løsninger og elektronisk bilagsmottak. Du kan for eksempel utføre dagligdagse gjøremål som fakturering og betalinger, samt ha tilgang til rapporter som gir deg kontroll og oversikt. Du kan også velge å sette bort alt regnskapsarbeid til oss.

Som oppslagsverk benytter vi DIB og KS Komplett. Dette sikrer at vi til enhver tid følger de endrede retningslinjer og krav som stilles til et regnskap.

Kontakt oss