Vi har lang erfaring med å bistå bedrifter som er i oppstartfasen. Trenger dere hjelp til å velge selskapsform eller å få alle formaliteter på plass, er dette noe vi kan tilby. Vi sørger for at selskapsdokumenter knyttet til stiftelse foreligger.

I prosessen med å starte opp et nytt selskap vil det ofte være mye å sette seg inn i. Da kan det føles trygt å ha en kompetent rådgiver man kan henvende seg til når ulike spørsmål måtte melde seg. Vi har erfaring fra forskjellige bransjer og kan gi god veiledning underveis i prosessen.

Kontakt oss