Den sirkulære økonomien utfordrer systemleverandører til å komme opp med relevante og innovative løsninger for å kunne understøtte nye forretningsmodeller og nye rapporteringskrav.

Fra enkle registreringer med regnskap-, skatt- og avgiftsformål i regnskapssystemene i dag må systemene i fremtiden håndtere forhold som endringer i produktets funksjon i løpet av levetiden, endret anvendelse av produkt eller råvare, et utvidet verdikjedebegrep med involvering av eksterne parter, endret levetid av gjenstander underveis, håndtering av ulike verdibegreper, hva som skal registreres for sirkulære formål og hva som skal kunne rapporteres fra dette.

Les mer her: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/teknologi2/teknologi-i-en-sirkular-okonomi/